Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
Большой древнегреческо-русский / русско-древнегреческий словарь, словарная статья:

ὀρειβάτης

ὀρειβάτης
ὀρει-βάτης, ου (ᾰ) m рыщущий по горам (θήρ Soph.; Κύκλωψ Eur.).

#-baths

Liddell & Scott:

ὀρειβάτηςὀρει-βάτης [ᾰ], ου, ,

A mountain-ranging, θήρ S.Ph.955 ; Κύκλωψ E.Tr.436; αἶγες, πιθήκη, Ael.NA14.16,6.26 ; ὄρνις Ar.Av.276 codd. (ὀριβ- Brunck) ; v. οὐριβάτας, ὀρειοβάτης.
источник: 53:1:774

смотрите так же: латинский словарь, чешский словарь, среднеперсидский словарь,