Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
Большой древнегреческо-русский / русско-древнегреческий словарь, словарная статья:

ξανάω

ξανάω
<ξαίνω 4> утомлять(ся) ударами
           ex. (χέρα Soph.)

Liddell & Scott:

ξανάωξᾰνάω, fut. -ήσω Suid.:—

A grow weary with carding wool : hence, generally, work hard, grow weary, ξανῆσαι S.Fr.498 ; νεύρων ξανάᾳ κεχαλασμένα δεσμά Nic.Th.383.
источник: 50:1:3

смотрите так же: латинский словарь, чешский словарь, среднеперсидский словарь,