Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
Большой древнегреческо-русский / русско-древнегреческий словарь, словарная статья:


Ζ / 1 2 3 4 5 6

ζ
дзета

ζά
очень, весьма, вполне
ζάβατοςΖαγκλαῖος
житель города Занкла

Ζάγκλη
Занкла

ζάγκλον
серпΖαγρεύς
Загрей
Ζάγρος
Загрζαελεξάμην
ζαής
сильно дующий, порывистый, бурный

ζάθεος
целиком отданный божеству, божественный, священный

ζαθερής
жаркий, знойный, палящий

ζάκορος
служитель при храме, помощник жреца

ζάκοτος
разгневанный, раздраженный, сердитый


Ζακύνθιος
закинфский
житель Закинфа

Ζάκυνθος
Закинф

ζαλ-Ζάλευκος
Залевк
ζάλη
морское волнение, шторм, буря
бурное течение
житейские бури, бедствия, невзгоды
Ζάλμοξις
Залмоксид


ζαμενέω
бесноваться, неистовствовать, выходить из себя

ζαμενής
гневный, грозный
злобный, враждебный
бурный, неистовый, необузданный, неукротимыйζαμι-
Ζάμολξις


Ζάν


Ζᾶν...

Ζαπάτας
Запатζαπληθής
преисполненный, полный, вдохновленный
густой, окладистый

ζάπλουτος
страшно богатый, богатейший
ζάπυρος
огненный, пламенный

Ζάραξ
ЗаракΖάρητρα
Заретры

Ζαρίασπα


Ζαρκαῖον
ζατεῦσα


ζάτοισα

ζατρεφής
упитанный, откормленный, тучный
ζάτω


Ζαύηκες

Ζάφηκες...
завеки

ζαφλεγής
пламенный, полный огняζάχολος
раздраженный, гневный
ζαχρειής


ζαχρεῖος
самый необходимый, немногочисленный
весьма нуждающийся

ζαχρηής
буйный, неистовый

ζάχρυσος
богатый золотомζάω
жить, быть в живых
жить, проводить жизнь
жить, получать пропитание, питаться
быть в разгаре
быть в силе, быть действительнымζε
по направлению к, в
ζεγέριες
зегерии

ζειά
полба
ζείδωρος
дающий полбу, хлебородный
дарующий жизнь, жизнетворныйζειρά
зейра, зираΖελέα


Ζέλεια
Зелея

Ζελείτης
житель Зелеи

Liddell & Scott:

ζέμελενζέμελεν· βάρβαρον ἀνδράποδον (Phryg.), Hsch.
источник: 30:1:96

смотрите так же: латинский словарь, чешский словарь, среднеперсидский словарь,