Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
Большой древнегреческо-русский / русско-древнегреческий словарь, словарная статья:


Λ / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Λ


λα-


λᾶ

λᾰ́λη


λᾰ́λον


Λάα


λᾶα...


λᾶας
камень, каменная глыба

Λάας
Лаас


λάβδα


Λαβδάκειος
лабдаков

Λαβδακίδαι
Лабдакиды, потомки Лабдака

λαβδακισμός


Λάβδακος
Лабдак

Λάβδαλον
Лабдалλάβε


λαβεῖν


Λαβέρνη


λάβεσκον


λαβή
взятие, получение
схватывание, схватка
ручка, рукоятка
рукоять, эфес
выступ, за который удобно ухватиться
слабое место, неприкрытый фланг, уязвимая точка
повод, удобный случай

λαβῆν

λάβῃσι


λαβίδιον


λαβιδόω


Λαβίνιον


λάβιον

λαβίς
застежка, пряжка
λαβραγόρης
назойливый болтун

ΛαβραδεύςΛάβρανδα
Лабранды

Λαβρανδεύς
Лабрандский
λάβραξ
морской окунь
λαβρεύομαι
болтать зря

λαβροπόδης
быстро несущийся, стремительный
λαβροποτέω
жадно пить

λάβρος
резкий, бешеный, порывистый
бурный, стремительный
сильный, обильный
бушующий
дикий, свирепый
дерзкий, злой
неистовый, мятежный
огромный, громадный
страстный, неукротимый
жадный, прожорливый
неумеренный, безмерный
λαβροστομέω
быть невоздержным на язык, говорить дерзко
λαβροσύνη
невоздержность, жадность

λαβρόσυτος
бурно устремляющийся, стремительный
λαβροφαγέω
жадно есть

λάβρυς
секира, топор
λαβρώνιον
чаша, кубок
λάβρως
бурно, стремительно
жадно, прожорливоλαβύρινθος
лабиринт
сложное переплетение, запутанность
сеть, невод
спиральная раковина

λαβυρινθώδης
лабиринтообразный, закрученный
запутанный, крайне сложный

λάβω


λαβών

λαγαρίζομαι
с трудом существовать, кое-как перебиваться


λαγαρόομαι
размягчаться, освобождаться от льда

λαγαρός
впалый
мягкий, гибкий
скудный, бедный
тонкий, узкий
тонкий, стройный
усеченный в середине на одну мору, имеющий краткий слог вместо долгогоΛάγγων
Лангон

λάγδην
пятой, ногами

Λαγείδας
λαγέτας
народный вождь

λαγην-λαγιδεύς
зайчик, зайчонок

Λαγίδης
сын Лага, Птолемей
λάγινος
заячий

λάγιον
зайчонокλαγκία
копье
Liddell & Scott:

λαγκίολαλαγκίολα (Lat.

A lanceola), , = λογχῖτις, Ps.-Dsc.3.144.
источник: 42:1:89

смотрите так же: латинский словарь, чешский словарь, среднеперсидский словарь,