Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
Большой древнегреческо-русский / русско-древнегреческий словарь, словарная статья:


Ι / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Ι
иота
Ἴ̄δη


ῐ̓σόπλευρος


Ῑ̓τᾰλῐῶτῐς


ἰά
голос, вопль

ἴα
одна

Ἰάδμων
Иадмон

ἰάζω

ἰάθην


ἰαῖ
ах

ἰαιβοῖ!
вот тебе раз

ἰαίνω
греть, нагревать
размягчать
веселить, радовать, восхищать
успокаивать, смягчать

Ἰακός
ионийский


ἰακχάζω
восклицать в честь Иакха
Ἰακχεῖον
Иакхей, храм в честь Иакха

ἰακχέω


ἰακχή

ἴακχος
крик, вопль, оплакивание
гимн в честь Иакха

Ἴακχος
Иакх
иакхический, вакхический{*}ἰαλεμίστρια
плакальщица

ἰάλεμος
скорбная песнь, плач, причитание
скорбный, печальный
несчастныйἰάλλω
посылать, пускать
отправлять
ввергать
посылать, даровать
налагать
испускать, издавать
устремляться, налетать

ἰαλτός
посланный

Ἰάλυσος
Иалис
Иалис

ἴαμα
целительное средство, лекарство
исцеление
ἰαμβειογράφος
ямбописец

ἰαμβεῖον
ямбический размер
ямб, ямбический стих
ямбические стихи, ямбическая поэма

ἰαμβεῖος
ямбический

ἰαμβειοφάγος
«пожиратель ямбов», «ямбоед»

ἰαμβέλεγος
ямбо-элегический стих

ἰαμβιάζω


ἰαμβίζω
преследовать ямбическими стихами, осмеивать в ямбах

ἰαμβικόν


ἰαμβικός
ямбическийἸάμβλιχος
Иамблих, Ямблихἰαμβοποιέω
сочинять ямбы

ἰαμβοποιός
автор ямбов, ямбический поэт

ἴαμβος
ямбическая стопа, ямб
ямбический стих
ямбы, ямбическая поэма, сатира в ямбах

Ἰαμίδαι
Иамиды, потомки Иама

ἴαμνοι


Ἴαμος
Иам

Ἰάμψας
Гиемпсал

ἴαν


Ἰάν
иониец


Ἰάνοκλον
Яникульский холм
Ἰανός
Янус

Ἰανουάριος
январь
январский

Ἰαξάρτης
Иаксарт

ἰάομαι
лечить
исцелять, оздоровлять, выздоравливать
исправлять, искупать, возмещать, заглаживать

Ἰαοναῦ


Ἰάονες
ионийцы, жители Аттики и Мегары, греки

Ἰαόνιος
ионический, аттический, афинский, греческий
Ἰαπετιονίδης
Иапетионид, сын Иапета, Прометей

Ἰαπετιονίς
Иапетионида, дочь Иапета

Ἰαπετός
Иапет

ἰαππαπαιάξ!
тьфу ты пропасть

ἰάπτω
бросать, кидать
сбрасывать вниз, низвергать
произносить
начинать
нападать, поражать, ранить
уязвлять, оскорблять
носиться, мчаться, бежать

Ἰάπυγες
иапиги

Ἰαπυγία
Иапигия

Ἰαπύγιος
иапигииский

Ἰᾶπυξ
иапиг
Иапиг


Ἰάρβας


Ἰαρδάνης...
Иардан

Ἰάρδανος

Ἰάρφας


Ἰάρφας...
Иарб

Ἰάς
ионическая
иониянка
ионический диалект
Ἰασίδης
Иасид, сын Иаса

Ἰασικός
иасосский

ἰάσιμος
излечимый, исцелимый
поправимый
могущий исправиться
могущий быть умилостивленным, умолимый

ἴασι(ν)


ἱᾶσι(ν)


Ἰάσιος
Иасий

ἴασις
целебное средство, средство лечения
лечение, исцеление

ἸασίωνἼασον


Ἰασόνιος
иасонов

Ἴασος
Иас
Иас

ἰασπαχάτης


ἰασπίζω


ἴασπις
яшма

ἰασπόνυξ


Ἰαστί
на ионический манер, в ионическом духе
на ионийский лад
на ионическом диалекте, по-ионически

Liddell & Scott:

ἸαστίἸαστί [, τῐ], Adv., (Ἰάς)

A in the Ionic mode (of music), Pratin.Lyr. 5, Pl.R.398e; κρούων Ἰ. Com.Adesp.415; ἡ Ἰ. ἁρμονία Heraclid. Pont. ap. Ath.14.524f: metaph., opp. Δωριστί, Pl.La.188d. 2 in the Ionic dialect, Call.Iamb.1.354, Str.13.4.8, A.D.Adv.134.31, Luc. Herod.2. 3 = Ἑλληνιστί, Hsch.
источник: 34:1:84

смотрите так же: латинский словарь, чешский словарь, среднеперсидский словарь,