Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
Большой древнегреческо-русский / русско-древнегреческий словарь, словарная статья:


Β / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

β
бета

βᾶ
о царь
βαβαί


βαβαιάξ...
ах, о

Βαβρίας
Бабрий

βαβύκα

Βαβυλών
Вавилон

Βαβυλωνία
Вавилония

Βαβυλώνιος
вавилонский
вавилонянин
вавилонский прорицатель, звездочетΒάγα
Вагаβάγμα
слово, речь
βαγώας
βάδην
шагом
пешком
постепенно, мало-помалу, по-немногу

βαδίζω
шагать, идти, ходить, двигаться
идти шагом
идти сухим путем
входить
приступать
идти
идти, протекатьβαδιοῦμαι


βάδισις
хождение, ход
поступь, походка

βάδισμα

βαδισμός
βαδιστής
пешеход

βαδιστικόν
способность ходить

βαδιστικός
опытный пешеходβάδος
ход, путьβάζω
говорить
βαθέα


βαθέη


βαθεῖα


Βαθεῖα
Бадия

βαθείη


βαθέως
глубоко

βᾶθι


βάθιστος


βαθίων

βαθμίς
постамент, пьедестал
основание, начало

βαθμοειδής
ступенчатый

βαθμός
ступень
степень, рангβάθος
глубина
бездна, пропасть
глубина, высота
длина
обилие
глубокомыслие, серьезностьβάθρακος


βαθρείαβάθρον
основание, фундамент, постамент
уступ, ступень, ступенька
сиденье, скамья
порог
престол
βαθύ
глубина

βαθυαγκής
изрезанный глубокими ущельями
βαθύβουλος
глубокомысленный, проницательный

βαθύγαιος


βαθύγειος
с толстым слоем почвы, плодородный
βαθυγήρως
преклонных лет, престарелый
βαθυγνώμων
проницательный
βαθύδενδρος
густо поросший деревьями

βαθυδινήεις


βαθυδίνης
с глубокими водоворотами
βαθύδοξος
покрытый великой славой
βαθύζωνος
низкоподпоясанный

βαθύθριξ
глубокорунный

βαθυκαμπής
сильно изогнутыйβαθυκήτης
изобилующий морскими чудовищами

βαθυκλεής


βαθύκληρος
богатый угодьями, многоземельныйβαθύκολπος
полногрудый
изрезанный глубокими долинами
βαθύκομος
густо поросший

βαθύκρημνος
утесистый, обрывистый
с крутыми берегами
βαθυκτέανος
чрезвычайно богатый
βαθύλειμος
окруженный, обильный тучными лугами

βαθυλείμων


βαθυλήϊος
дающий богатую жатву

βαθύμαλλος
глубокорунный, длинношерстный

Liddell & Scott:

βαθύμαλλοςβᾰθῠ-μαλλος, ον,

A thick-fleeced, Pi.P.4.161, App.Mith. 103.
источник: 11:1:99

смотрите так же: латинский словарь, чешский словарь, среднеперсидский словарь,