Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
Большой древнегреческо-русский / русско-древнегреческий словарь, словарная статья:


Θ / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Θ
тета

θ΄

θαάσσω

θάγω


θαεῖτο

θαέομαι

θάημα


θαητός
θαιρός
дверной крюк, дверной шип
ось повозки

Θαΐς
Таидаθακεύω
сидеть на корточках, испражняться

θακέω
сидеть, восседать
сидеть на корточках, припадать к алтарю
сидеть, пребывать, находиться

θάκημα
моление у алтаря
седалище, престол
местопребывание, обиталище

{*}θάκησις
место для сидения

θᾶκος
место для сидения
престол, трон
местонахождение, жилище
заседание, совещание, совет

Θαλάμαι
Таламы
θαλάμαξ
гребец нижнего ряда

θαλάμευμα
обитель, обиталище, жилище


θαλάμη
логовище, нора
пещера
ущелья
место погребения, могила
полость, желудочек
поры
ячейки
комната, помещение

θαλαμηγός
барка с внутренними помещениями, гондола с каютами
θαλαμήϊος
применяемый для изготовления θάλαμος, строительный, строевой
свадебный, брачный
θαλαμηπόλος
горничная, служанка
жрица Кибелы
супруг
страж женских покоев, евнух
жрец Кибелы

θαλαμία
весло гребца нижнего ряда, самое короткое

θαλαμιά
бортовой люк, уключина
θαλάμιος


θαλαμιός...
θάλαμόνδε
в горницу, в спальню

θαλαμοποιός
готовящий брачный покой

θάλαμος
комната, покой
брачный покой
опочивальня, спальня
кладовая
дом, здание
жилище, местопребывание
святилище

θάλασσα
море
море, бездна, множество
морская вода
колодец морской воды
θαλασσαῖος
морскойθαλασσεύω
находиться в море, быть в плавании
находиться под водойθαλασσίδιος

θαλάσσιος
морской
приученный к морю, опытный в мореплавании
находящийся в море
живущий в море, морской
подобный морю, цвета морской воды
окрашенный в морской пурпур

θαλασσίτης
сохраняемый в морской воде


θαλασσοειδής
цвета морской воды
θαλασσοκοπέω
бить море, толочь воду в ступе

θᾰλᾰσσοκρᾰ́μβη

θαλασσοκρατέω
господствовать на море
θαλασσοκράτωρ
имеющий господство на мореθαλασσονόμος
живущий в море, морской
θαλασσόπλαγκτος
блуждающий по морю
несомый морскими волнами

θαλασσόπληκτος
ударяемый морскими волнами, о который плещется море


θαλασσοπόρος
переплывающий море
{*}θαλασσουργέω
заниматься морским делом
θαλασσουργός
труженик моря, мореплаватель, рыболов

θαλασσόω
покрывать морской водой, затоплять, превращать в море
пропускать воду, давать течь
плавать по морюθαλαττ-

θάλεα
жизнерадостность, веселье

θαλέθω
распускаться, расцветать, зеленеть
достигать цветущего возраста
добреть, жиреть, тучнеть
производить, рождать

θάλεια
разросшаяся, пышная, цветущая
обильная, богатая
пир, пиршество

Θάλεια
Талея, Талия

θαλειάζω


θαλειάζω...
справлять пир, пировать

θαλείη
θαλερός
юный, цветущий, полный сил
совершаемый в юном возрасте, во цвете лет, ранний
крепкий, мощный
сильный, ясный
пышный, роскошный
покрывающий толстым слоем, обильный
обильный, безудержный
крепкий, глубокий, освежающий
небурный, нерезкий, без порывов

θαλερῶπις
ясноокая, с юным ликом

{*}θαλερῶς
обильно

θαλέω


Θαλῆς


Θάλης...
Фалес

Θαλήτας
Фалет

θαλία
изобилие, довольство, роскошь
пир, празднество

Liddell & Scott:

θαλίαθᾰλία, Ion. -ιη, , (θάλλω)

A abundance, good cheer, τρέφεται θαλίῃ ἔνι πολλῇ Il.9.143,285: in pl., festivities, μετʼ ἀθανάτοισι θεοῖσι τέρπεται ἐν θαλίῃς Od.11.603, cf.h.Merc.56, Hes.Op.115, Archil.9, Xenoph. 1.12 (sg.), Pi.O.7.94, Trag.Adesp.397 (anap.), Ar.Nu.309, Pax780 (both lyr.), Av.733 (anap.); εἶναι ἐν θαλίῃσι Hdt.3.27; θ. κισσοφόροι E.Ba.384 (lyr.); of a funeral-feast, ἀμφʼ ὁσίῃ θαλίῃ . . ἄνακτος Orac. ap.Plu.Arat.53. II v. θαλλία II. III as pr. n., v. θάλεια III.
источник: 32:1:101

смотрите так же: латинский словарь, чешский словарь, среднеперсидский словарь,