Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
Большой древнегреческо-русский / русско-древнегреческий словарь, словарная статья:

ξάνθισμα

ξάνθισμα
-ατος τό золотисто-желтый цвет, белокурость
           ex. (κόμης ξανθίσματα Eur.)
ξανθίσματα χαίτης Anth. — белокурые волосы

Liddell & Scott:

ξάνθισμαξάνθ-ισμα, ατος, τό,

A that which is dyed yellow, κόμης ξανθίσματα dyed hair, E.Fr.322, cf. AP5.259 (Paul. Sil.).
источник: 50:1:12

смотрите так же: латинский словарь, чешский словарь, среднеперсидский словарь,