Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
Большой древнегреческо-русский / русско-древнегреческий словарь, словарная статья:


Ι / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
ἰθυδρόμος
движущийся по прямой линии

ἰθύθριξ
с гладкими, с прямыми волосами


ἰθυκτίων
с прямыми волокнамиἰθυμαχίη
сражение в открытом поле

ἰθύμαχος
сражающийся в открытом боюἰθύνετε


ἰθύνομεν


ἰθύντατα


ἰθύντατος

ἰθυντήρ
управляющий, ведущий


ἰθύνω
делать ровным, выравнивать, выпрямлять
направлять
управлять, править
предводительствовать, командовать
справлять, праздновать
карать
судить, присуждатьἰθυπόρος
прямолинейный, прямой

ἰθυπτίων
прямо летящийἰθύς
прямой, прямолинейный
прямой, открытый, решительный
прямой, честный, правдивый
справедливый
прямо, напрямик
прямо напротив, лицом к лицу
тотчас же
прямо к, прямо в, прямо на
верх, высь
стремление, намерение, предприятие
ἰθύτατος

ἰθυτενής
прямой, прямолинейныйἰθύτονος

ἰθύτριχες


ἰθυφαλλικός
итифаллический

ἰθύφαλλος
участник фаллических шествий, распутникἰθύω
устремляться, бросаться, рваться вперед
пытаться, начинать
Ἰθωμάτας


Ἰθώμη
Итома

Ἰθωμήτης
итомскийἸκάδιος
Икадий

ἱκανός
достаточный
годный, подходящий, способный, умелый, знающий, компетентный
имеющий возможность, облеченный правом, могущественный
значительный, немалый
могущий совладать, достойный

ἱκανότης
достаточное количество
достаточность, годность, способность, сила

ἱκανόω
давать способность
ἱκάνω
приходить, прибывать, добираться, достигать
доходить, достигать
с мольбой прибегать, припадать
подступать, постигать, овладевать, охватывать

ἱκανῶς
достаточно, в достаточной степени, довольно

Ἰκαρία


Ἰκάριον
Икарийское море

Ἰκάριος
Икарий
Икарийский

Ἰκαρομένιππος
Икароменипп

Ἴκαρος
Икар
Икар
ἵκατο


ἴκελος
похожий, подобный

ἰκελόω
делать похожим, уподоблять
ἵκεο


ἱκέσθαι


ἱκεσία
мольба на коленях, покорная просьба об убежище и защите
просьба, настояние
моление, молебен

ἱκέσιος
просительный, умоляющий, молящий
покровительствующий просящим

ἱκεταδόκος
дающий приют, убежище просящим о защите

ἱκεταδόχος


Ἱκεταονίδης
Гикетаонид, сын Гикетаона

ἱκέτας


Ἱκετάων
Гикетаон

ἱκετεία
ходатайство

ἱκέτευμα
просьба, мольба

ἱκέτευσις
ἱκετεύω
умолять о защите, просить убежища
умолять, слезно просить

ἱκετηρία
масличная ветвь
мольба

ἱκετήριος


ἱκετηρίς


ἱκέτης
просящий о защите, молящий об убежище, помощи

ἱκετήσιος
охраняющий ищущих защиты, заступник просящих убежища

ἱκετικός


ἱκέτις
просящая защиты, молящая об убежищеἵκευ


ἵκηαι
ἰκμάζομαι
становиться мокрым
ἰκμάς
влага, влажность
сокἴκμενος
попутный, благоприятный
ἱκνέομαι
приходить, прибывать
доходить, доставать, достигать, касаться
приходить с мольбой, умолять, молить
попадать
идти, следовать, гнаться
овладевать, охватывать, наполнять
приличествовать, подобать, соответствовать, подходить

ἱκνεύμεναι


ἱκνεύμενος
соответствующий, подобающий, подходящий, надлежащий

Liddell & Scott:

смотрите так же: латинский словарь, чешский словарь, среднеперсидский словарь,