Α    Β    Γ    Δ    Ε    Ζ    Η    Θ    Ι    Κ    Λ    Μ    Ν    Ξ    Ο    Π    Ρ    Σ    Τ    Υ    Φ    Χ    Ψ    Ω

Υ / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

υπεραλγεω
глубоко сокрушаться
сокрушаться по поводу

υπεραλγης
крайне мучительный
тяжело страдающий

υπεραλκης
чрезвычайно крепкий

υπεραλλομαι
перепрыгивать, перескакивать

υπεραλλος
превышающий остальные

υπεραλμενος


υπεραναβαινω
переходить, превосходить

υπεραναιδευομαι
быть превзойденным в бесстыдстве

υπεραναισχυντος
сверхбесстыдный

υπερανακειμαι
возлежать за столом

υπερανατεινω
чрезмерно вытягивать

υπερανθρωπος
сверхчеловеческий

υπερανισταμαι
высоко подниматься, возвышаться

υπερανορεος


υπεραντλεομαι
до изнеможения вычерпывать

υπεραντλος
переполненный течью
обремененный, удрученный
обильный
безмерный

υπερανω
чрезвычайно высоко
чрезмерно, преувеличенно
выше

υπερανωθεν
высоко-высоко, на самом верху

υπερανωρ


υπεραπαταω
жестоко обманывать

υπεραποθνῃσκω
умирать за другихшведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,