Α    Β    Γ    Δ    Ε    Ζ    Η    Θ    Ι    Κ    Λ    Μ    Ν    Ξ    Ο    Π    Ρ    Σ    Τ    Υ    Φ    Χ    Ψ    Ω

Υ / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

υδατοομαι
быть жидким

υδατοποσια
питье воды, трезвость

υδατοποτεω
пить воду

υδατος


υδατοτρεφης
растущий у воды

υδατωδης
водянистый
сырой, влажный
дождевой
растекающийся, тающий

υδερικος
водяночный

υδερος
водянка

Υδη
Гида

υδνον
трюфель

υδος


υδρα
гидра

υδραγωγια
отведение вод, устройство каналов
оросительный канал

υδραγωγος
приводящий воду
гидрагог, специалист по водоснабжению

υδραινω
обливать, обрызгивать
омывать, орошать
лить

Υδρεα
Гидрея

υδρεια
черпание воды
водоснабжение, орошение
водоем, колодец

υδρειον
ведро для воды
водоем

υδρελαιον
смесь воды и масла

υδρευω
доставать воду

υδρη
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,