Α    Β    Γ    Δ    Ε    Ζ    Η    Θ    Ι    Κ    Λ    Μ    Ν    Ξ    Ο    Π    Ρ    Σ    Τ    Υ    Φ    Χ    Ψ    Ω

Υ / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

υψηγορος
велеречивый, высокомерный

υψηεις


υψηλαυχενια
крутизна шеи, горделивая осанка

υψηλο


υψηλοκρημνος
обрывистый, с высокими кручами

υψηλολογεομαι
высокопарно говорить

υψηλον
возвышенность, высота

υψηλονουν
высокий полет ума, возвышенный образ мыслей

υψηλος
высокий
высокогорный, возвышенный
высокий, возвышенный
высокомерный, надменный

υψηλοτης
высокий рост, вышина

υψηλοφρονεω
высоко мнить о себе, превозноситься

υψηλοφρων
горделивый, гордый
возвышенного образа мыслей

υψηρεφης


υψηχης
издающий громкий топот, громкое ржание

υψι
вверх, кверху
вверху, в вышине
высокомерно, гордо
в открытом море

υψιβατος
высокий

Υψιβοας
Громоглас

υψιβρεμετης
гремящий в вышине

υψιγεννητος
растущий ввысь, длинный

υψιγυιος
высокоствольный

υψιζυγος
высоко восседающийшведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,