Α    Β    Γ    Δ    Ε    Ζ    Η    Θ    Ι    Κ    Λ    Μ    Ν    Ξ    Ο    Π    Ρ    Σ    Τ    Υ    Φ    Χ    Ψ    Ω

πηκτις

πηκτίς

дор. πακτίς -ίδος (ῐδ) ἠ (тж. μάγαδις)
; 1) пектида (лидийская двадцатиструнная арфа) Her., Sappho, Theocr., Arph.
; 2) лира Luc.
; 3) многоствольная цевница
           ex. (πηκτίδα ἐπὴ χείλεσι σύρειν Anth.)
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,