Α    Β    Γ    Δ    Ε    Ζ    Η    Θ    Ι    Κ    Λ    Μ    Ν    Ξ    Ο    Π    Ρ    Σ    Τ    Υ    Φ    Χ    Ψ    Ω

σαλπιγξ

σάλπιγξ

-ιγγος
; 1) труба, рожок Hom., Aesch.
           ex. ὑπὸ (τῆς) σάλπιγγος Arph., Soph., ἀπὸ σάλπιγγος и παρὰ σάλπιγγα Xen. — по звуку трубы;
Πιερικὰ σ. Anth. = Πίνδαρος
; 2) трубный звук Arst.
; 3) Arst. = σάλπη
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,