Α    Β    Γ    Δ    Ε    Ζ    Η    Θ    Ι    Κ    Λ    Μ    Ν    Ξ    Ο    Π    Ρ    Σ    Τ    Υ    Φ    Χ    Ψ    Ω

λυρα

λύρα

ион. λύρη
; 1) лира
           ex. (ἑπτάτονος Eur.)
λύρῃ κιθαρίζειν HH. — играть на лире;
ἄνευ λύρας Aesch. (петь) без сопровождения на лире
; 2) лирическое искусство, музыка Plat., Luc.
; 3) созвездие Лиры Arst.
; 4) предполож. тригла (морская рыба) Arst.
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,