Α    Β    Γ    Δ    Ε    Ζ    Η    Θ    Ι    Κ    Λ    Μ    Ν    Ξ    Ο    Π    Ρ    Σ    Τ    Υ    Φ    Χ    Ψ    Ω

φορμιγξ

φόρμιγξ

-ιγγος форминга (род кифары или арфы с 3-7 струнами) Hom., HH., Hes., Pind., Eur., Arph. etc.
           ex. φ. ἄχορδος Arst. = τόξον
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,