Α    Β    Γ    Δ    Ε    Ζ    Η    Θ    Ι    Κ    Λ    Μ    Ν    Ξ    Ο    Π    Ρ    Σ    Τ    Υ    Φ    Χ    Ψ    Ω

χαλκοβατης

χαλκοβατής

χαλκο-βᾰτής
adj.=2 2
построенный на медном основании, т.е. несокрушимый или с медным полом
           ex. (δῶ Hom.)
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,