Α    Β    Γ    Δ    Ε    Ζ    Η    Θ    Ι    Κ    Λ    Μ    Ν    Ξ    Ο    Π    Ρ    Σ    Τ    Υ    Φ    Χ    Ψ    Ω

επεμβατης

ἐπεμβάτης

-ου (ᾰ) взобравшийся (на что-л.), сидящий (на чём-л.)
           ex. ἵππων ἐπεμβάται Eur. — всадники;
ἁρμάτων ἐπεμβάται Eur. — сидящие на повозках седоки, т.е. воины, сражающиеся с колесниц
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,