Α    Β    Γ    Δ    Ε    Ζ    Η    Θ    Ι    Κ    Λ    Μ    Ν    Ξ    Ο    Π    Ρ    Σ    Τ    Υ    Φ    Χ    Ψ    Ω

καταιβατης

καταιβάτης

καται-βάτης
adj.=2 2
(βᾰ)
; 1) мечущий молнии
           ex. (Ζεύς Arph.)
; 2) низвергающийся, стремительный
           ex. (κεραυνός Aesch.)
; 3) ведущий в подземное царство
           ex. (Ἀχέρων Eur.)
; 4) сходящий с колесницы (сакральное прозвище Деметрия Полиоркета) Plut.
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,