Α    Β    Γ    Δ    Ε    Ζ    Η    Θ    Ι    Κ    Λ    Μ    Ν    Ξ    Ο    Π    Ρ    Σ    Τ    Υ    Φ    Χ    Ψ    Ω

αποβατης

ἀποβάτης

ἀπο-βάτης
-ου апобат, вольтижер (наездник, перескакивающий на полном ходу с одной колесницы на другую) Plut.
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,