Α    Β    Γ    Δ    Ε    Ζ    Η    Θ    Ι    Κ    Λ    Μ    Ν    Ξ    Ο    Π    Ρ    Σ    Τ    Υ    Φ    Χ    Ψ    Ω

κιθαρα

κιθάρα

κῐθάρᾱ
ион. κῐθάρη (θᾰ)
; 1) кифара (струнный инструмент, близкий к λύρα и φόρμιγξ) HH., Her., Plat. etc.
; 2) кифара (растение, якобы издававшее звуки кифары) Plut.
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,