Α    Β    Γ    Δ    Ε    Ζ    Η    Θ    Ι    Κ    Λ    Μ    Ν    Ξ    Ο    Π    Ρ    Σ    Τ    Υ    Φ    Χ    Ψ    Ω

ταχυβατης

τᾰχῠβάτης

τᾰχῠ-βάτης adj=2 2 (ᾰ) быстро идущий, скорый, проворный (κατόπτης Eur.).
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,