Α    Β    Γ    Δ    Ε    Ζ    Η    Θ    Ι    Κ    Λ    Μ    Ν    Ξ    Ο    Π    Ρ    Σ    Τ    Υ    Φ    Χ    Ψ    Ω

αναβατης

ἀναβάτης

ἀνα-βάτης
поэт. ἀμβάτης -ου
; 1) седок, всадник Xen., Plat., Plut.
; 2) взобравшийся наверх, сидящий на дереве
           ex. (θήρ Eur.)
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,