Α    Β    Γ    Δ    Ε    Ζ    Η    Θ    Ι    Κ    Λ    Μ    Ν    Ξ    Ο    Π    Ρ    Σ    Τ    Υ    Φ    Χ    Ψ    Ω

φοινιξ

φοῖνιξ

I.
или φοίνιξ -ῑκος adj.
; 1) пурпурный, багряный
           ex. (πέπλος Eur.)
; 2) рыжий, гнедой
           ex. (ἵππος Hom.; ταῦροι Theocr.)
II.
или φοίνις -ῑκος пурпур, багрянец (краска или цвет) Hom., Eur. etc.
III.
или φοίνιξ -ῑκος ,
; 1) пальма, преимущ. финиковая Hom., HH., Pind., Eur., Her. etc.
; 2) финик
           ex. οἶνος φοινίκων Xen. — финиковое (пальмовое) вино
; 3) пальмовые листья Arst., Plut.
IV
-ῑκος феникс (финикийский струнный инструмент) Her.
V
или φοίνιξ -ῑκος феникс (баснословная золотистопурпурная птица, раз в 500 лет прилетавшая из Аравии в Гелиополь) Hes., Her.
           ex. φοίνικος ἔτη βιοῦν Luc. — жить фениксов век, т.е. быть необыкновенно долговечным
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,