Α    Β    Γ    Δ    Ε    Ζ    Η    Θ    Ι    Κ    Λ    Μ    Ν    Ξ    Ο    Π    Ρ    Σ    Τ    Υ    Φ    Χ    Ψ    Ω

παραβατης

παραβάτης

παρα-βάτης, ου (βᾰ)
; 1) парабат, сражающийся с колесницы воин Hom., Eur., Xen.;
; 2) pl. у римлян (лат. velites) легковооруженные войска (следовавшие за конницей) Plut.;
; 3) (поэт. παρβάτης Aesch.) преступник, нарушитель (νόμου NT).
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,