Α    Β    Γ    Δ    Ε    Ζ    Η    Θ    Ι    Κ    Λ    Μ    Ν    Ξ    Ο    Π    Ρ    Σ    Τ    Υ    Φ    Χ    Ψ    Ω

αγροβατης

ἀγροβάτης

ἀγρο-βάτης
adj.=2 2
бродящий в полях
           ex. (Κύκλωψ Eur. - v. l. к ἀγροβότης)
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,