Α    Β    Γ    Δ    Ε    Ζ    Η    Θ    Ι    Κ    Λ    Μ    Ν    Ξ    Ο    Π    Ρ    Σ    Τ    Υ    Φ    Χ    Ψ    Ω

Πηλοβατης

Πηλοβάτης

Πηλο-βάτης
-ου (ᾰ) Пелобат, «Болотоход» (имя лягушки) Batr.
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,