Α    Β    Γ    Δ    Ε    Ζ    Η    Θ    Ι    Κ    Λ    Μ    Ν    Ξ    Ο    Π    Ρ    Σ    Τ    Υ    Φ    Χ    Ψ    Ω

οξυβαφον

ὀξύβαφον

ὀξύ-βᾰφον
(ῠ) τό
; 1) уксусник Arph.
; 2) соусник Arph.
; 3) оксибаф (мера жидкостей = 0.0684 л)
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,