Α    Β    Γ    Δ    Ε    Ζ    Η    Θ    Ι    Κ    Λ    Μ    Ν    Ξ    Ο    Π    Ρ    Σ    Τ    Υ    Φ    Χ    Ψ    Ω

φαλλοβατης

φαλλοβάτης

φαλλο-βάτης, ου (βᾰ) восходящий на фаллический столб, т. е. жрец фаллического божества Luc.
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,