Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
Большой древнегреческо-русский / русско-древнегреческий словарь, словарная статья:

καταβάτης

καταβάτης
κατα-βάτης
-ου о катабат (боец, передвигающийся на колеснице, но иногда участвующий и в пешем бою) Plut.

#-baths

Liddell & Scott:

καταβάτηςκαταβᾰτ-ης, ου, ,

A one who dismounts and fights on foot, Pl.Criti.119b.
источник: 37:1:1640

смотрите так же: латинский словарь, чешский словарь, среднеперсидский словарь,