Α    Β    Γ    Δ    Ε    Ζ    Η    Θ    Ι    Κ    Λ    Μ    Ν    Ξ    Ο    Π    Ρ    Σ    Τ    Υ    Φ    Χ    Ψ    Ω

σαμβυκη

σαμβύκη

(ῡ) самбука
; 1) маленькая четырехструнная арфа, издававшая очень высокие звуки Arst.
; 2) осадная машина треугольной формы Polyb., Plut.
; 3) Polyb. = σαμβυκίστρια
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,