Α    Β    Γ    Δ    Ε    Ζ    Η    Θ    Ι    Κ    Λ    Μ    Ν    Ξ    Ο    Π    Ρ    Σ    Τ    Υ    Φ    Χ    Ψ    Ω

ακανθοβατης

ἀκανθοβάτης

ἀκανθο-βάτης
-ου adj. m шествующий по терниям
           ex. ἀκανθοβάται σῆτες Anth. (ирон. об — ученых-грамматиках) ползающие по терниям черви
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,