Α    Β    Γ    Δ    Ε    Ζ    Η    Θ    Ι    Κ    Λ    Μ    Ν    Ξ    Ο    Π    Ρ    Σ    Τ    Υ    Φ    Χ    Ψ    Ω

επιβατης

ἐπιβάτης

-ου (ᾰ)
; 1) эпибат, солдат морской пехоты Her., Thuc., Lys.
; 2) пассажир на корабле, мореход Her., Dem.
; 3) воин на колеснице Plat.
; 4) всадник Arst., Plut.
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,