Α    Β    Γ    Δ    Ε    Ζ    Η    Θ    Ι    Κ    Λ    Μ    Ν    Ξ    Ο    Π    Ρ    Σ    Τ    Υ    Φ    Χ    Ψ    Ω

ρωποπερπερηθρα

ῥωποπερπερήθρα

ῥωπο-περπερήθρα
, v. l. ῥωπο-περπερήθρας -ου болтун, пустомеля Plut., Diog.L.
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,